Jdi na obsah Jdi na menu

Desiatok slávnostného ruženca k Duchu Svätému

 

  1. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

  2. Ježiš, ktorého prosíme, aby svojím Duchom posilňoval našu vieru, nádej a lásku.

  3. Ježiš, ktorého prosíme o dar múdrosti, aby sme rozoznali pravé životné hodnoty.

  4. Ježiš, ktorého prosíme o dar rozumu, aby sme Božím pravdám správne rozumeli.

  5. Ježiš, ktorého prosíme o dar rady, aby sme sa v spletitých situáciách života správne rozhodovali.

  6. Ježiš, ktorého prosíme o dar sily, aby sme mali odvahu vykonať to, čo Boh od nás žiada.

  7. Ježiš, ktorého prosíme o dar poznania, aby nás stvorené veci viedli k poznaniu ich Stvoriteľa, nášho najvyššieho Pána.

  8. Ježiš, ktorého prosíme o dar zbožnosti, aby sme sa modlili radi, úprimne a s dôverou.

  9. Ježiš, ktorého prosíme o dar bázne pred Pánom, aby sme si vážili vieru a posväcujúcu milosť a nebáli sa ničoho okrem hriechu.

  10. Ježiš, o ktorom chceme v sile Ducha Svätého vydávať svedectvo.