Jdi na obsah Jdi na menu

Deviatnik k Duchu Svätému

 

prayholyspirit1.jpg

 

ZASVÄTENIE SA DUCHU SVÄTÉMU
Bože, Duchu Svätý, Láska Otca a Syna, chceme byť tvojím vlastníctvom, chceme sa stráviť v tvojej službe. Preto sa ti dnes znova zasväcujeme s telom a s dušou, so všetkým naším konaním, s našimi utrpeniami a radosťami, naším životom a zomieraním. Prijmi našu odovzdanosť a daruj nám a všetkým, za ktorých tu v zastúpení stojíme, ochotu nechať sa viesť tvojou láskou a vytrvať v otvorenosti a vernosti voči tvojim vnuknutiam na tvoju česť a slávu. Amen.

 

 


Deviatnik k Duchu Svätému

(George E. Schulhoff) 

 

Úvod

Nik ťa nemôže milovať viac ako Boh Duch Svätý. Ako človek dávaš a prijímaš len prirodzenú lásku. Božia láska je nadprirodzená. Jeho láska k tebe je neobmedzená.
Stvoril Ťa. Takého, aký si – takú, aká si. Tak, ako ťa chcel mať. Chce, aby si Ho poznal-a. Chce, aby si bol-a šťastný-á a radoval sa z tohto sveta a života, ktorý ti dal.
Svojimi darmi ti dáva všetko, čo potrebuješ na to, aby si to dosiahol- dosiahla. Chce ti dať neobmedzenú múdrosť, poznanie a chápanie. Chce ti radiť a dať ti silu. Chce ti to uľahčiť, aby si bol-a blízko a intímne pri Ňom cez Jeho dar tebe – dar nábožnosti. Chce v tebe vytvoriť lásku k Nemu, ktorá uspokojí každú našu potrebu a túžbu.
Keď Ježiš žil na zemi so svojimi učeníkmi, boli uzrozumení s tým, že sa majú všetkého vzdať, aby Ho mohli nasledovať, len aby boli blízko Neho. S Ním boli v bezpečí a ak potrebovali nejakú radu, vedeli, že im môže dať odpoveď. Učeníci nikdy nezakúsili ani nepočuli o takom zdroji útechy a múdrosti na zemi. Preto, keď nastal čas Jeho odchodu, boli veľmi rozľútostení. Uistil ich, že im pošle Ducha, Utešiteľa, aby bol s nimi a so všetkými Jeho nasledovníkmi.
Keď Ježiš žil ako človek, mohli sa Ho dotýkať, vidieť a poznať Ho toľko, koľko je len ľudsky možné. Zoslaním svojho Ducha môže byť prítomný v Duchu vo všetkých a po všetky časy.
Duch Svätý hovorí k tebe v tvojich myšlienkach. Pobáda ťa alebo hovorí k tebe v tvojom jazyku, používa tvoju gramatiku a slová, ktoré sú ti známe a denne ich používaš. Tieto myšlienky alebo vnuknutia, ktoré prichádzajú od Ducha Svätého, sú také prirodzené, že ak nie si citlivý na Jeho vnuknutia, môžeš ich ľahko ignorovať alebo nerozpoznať ako dôležité.
Počas týchto deviatich dní uvažovania o Duchu Svätom sa budeš modliť, rozjímať, hĺbať, sústreďovať, premýšľať, používať svoju predstavivosť a počúvať.
Autor vykonával túto pobožnosť od piateho roku svojho života do dnešného dňa (vyše 76 rokov). Túto úctu vysvetlil množstvu iných ľudí, ktorí od neho prijali informácie. Mnohí použili túto úctu vo vlastnom živote a nechápu, že sa o nej neučí vo väčšom rozsahu.
Tí, ktorých osobne zaučil, boli schopní prijať úctu k Duchu Svätému v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov alebo rokov a dokonca vo svojich vnútorných zážitkoch prežili ešte viac ako on.
Každý deň si v mysli premieľajte uvedenú myšlienku tak dlho, ako len môžete. Viackrát za deň si čítajte myšlienky dňa uvedené v deviatniku. Vždy, keď vám niečo napadne, zastavte sa a uvažujte nad tým. Preskúmajte myšlienku dopodrobna skôr, ako budete pokračovať. Vaším cieľom nech je počúvať svoje myšlienky, nie prebehnúť nimi. Predstavte si, že nejestvuje niečo také, ako je čas... Nečítajte si myšlienky ďalšieho dňa v úsilí získať nové informácie a myšlienky, aby ste vyplnili čas a prázdne chvíle, ktoré budete mať. Presne toto zabíja rozjímanie. Príliš veľa informácií. Pamätajte si, nesnažte sa nájsť myšlienky a odpovede v tých istých zdrojoch, na ktoré ste zvyknutí, ako napríklad čítanie. Snažte sa počúvať nové myšlienky z odlišného prameňa. To nebudú informácie, to bude poznanie. Duch Svätý bude vkladať slová do vašich myšlienok.


 

 


Poznámka
Autor k vám hovorí občas slobodne, pretože verí, že Duch Svätý hovoril slobodne k nemu.
Tiež
Keď sa hovorí o čitateľovi, slovo „ty“ sa týka tvojej duše.
Aby sme mali plný úžitok z tohto Deviatnika, treba si aspoň raz do týždňa opätovne prečítať Úvod. 

1. DEŇ

BUĎ POZDRAVENÝ


Duchu Svätý, začínam tento deviatnik priznaním, že Ťa nepoznám. Viem o Tebe len to, čo mi povedali. Povedali mi, ako Boh Otec, môj Stvoriteľ a Boh Syn, môj Spasiteľ, zoslali Teba – Boha Ducha Svätého, aby si bol so mnou. Aby si ma utešoval, bol mojím zástancom a posväcoval ma.

BUDOVANIE VYTRVALOSTI

Hanbím sa, že po všetkom, čo si pre mňa urobil, som si nikdy nenašiel čas naučiť sa, ako Ti otvoriť svoje srdce a dovoliť Ti vstúpiť.
Teraz dúfam, že mi dáš silu byť rozhodný a vytrvať a neustále Ťa mať pri sebe ako spoločníka. Viem, aký som slabý, pretože som mal aj iné dobré úmysly a zlyhal som. Zlyhal som v minulosti, pretože som si neuvedomil, že si to Ty, kto mi musí poskytnúť svojich sedem duchovných darov.
Tvoj dar odvahy mi dodá potrebnú silu, aby som dokončil tento deviatnik.
Vzbuď vo mne, Duchu Svätý, svoj dar sily, aby som mohol pokračovať a robiť to, čo musím robiť, aby som dokončil tento deviatnik.
Koniec prvého dňa

 

 

 

2. DEŇ

ĽUTUJEM


Duchu svätý, moja zvedavosť ma pokúša začať čítať tento druhý deň deviatnika namiesto toho, aby som trávil deň v snahe naučiť sa, ako načúvať Tvojim vnuknutiam. Vždy som bol „rozumnejší“ ako Ty – môj učiteľ a nemyslel som si, že je v tom nejaký rozdiel. Nedovoľujem Ti viesť ma, pretože neviem, ako Ťa počúvať. Vlastne neviem ani počúvať tých, čo majú skúsenosť s tým, ako sa naučiť počúvať.


ZOBUĎ MA

Daj mi svoj dar rady tým, že mi dnes veľakrát pripomenieš, aby som sa s Tebou zhováral tak, ako by som sa rozprával so svojím najlepším priateľom.
Raď mi tým, že mi budeš pripomínať, aby som neprestával myslieť na myšlienky prvého a druhého dňa tohto deviatnika.


ZATRAS MNOU

Pripomínaj mi, Duchu Svätý, aby som vyjadroval svoju vďačnosť Tebe, ktorý mi dávaš tak veľa – vieru, nádej a schopnosť milovať môj dom, priateľov, príbuzných a skutočnosť, že žijem.
Nedovoľ, aby som bol jedným z deviatich malomocných, ktorí sa nevrátili, aby ukázali svoju vďačnosť.
Ďakujem Ti, Duchu Svätý, ďakujem.
Koniec druhého dňa

 

 


 

3. DEŇ

POCHOP TO!Už teraz mi dávaš, Duchu Svätý, chápanie ako mám tráviť túto chvíľu myslením na Teba vo svojom srdci. Dovoľuješ mi pochopiť, že jednoduché prečítanie si tejto informácie nezvoľní Tvoju milosť. Začínam si uvedomovať, že Tvoj dar rozumu prichádza ku mne od Teba, keď si nájdem dosť času prijať Tvoju radu. Za toto uvedomenie a dary, ktoré si mi dal, Ti ďakujem, Duchu Svätý.


"A NEUVEĎ NÁS..."

Prosím, neuveď ma do pokušenia, Duchu Svätý! Nevystavuj ma skúške dokázať Ti svoju vieru tým, že budem musieť dlhšie čakať na zážitok Tvojej prítomnosti, aj keď len na sekundu. Táto sekunda poznania, že si v mojom srdci, zväčší moju vieru. Duchu Svätý, naozaj verím – pomôž mojej nevere.
Daj mi pochopiť, že jediný dôvod, prečo začínam tento tretí deň poznania Teba, je skrze silu a odvahu, lebo si mi ju dal.
Ak budem počúvať svoju pýchu, budem si myslieť, že to všetko robím sám.
Koniec tretieho dňa

 


 

4. DEŇ

ZMOCNIL SA MA DUCH SVÄTÝKeď sa pozerám len na tieto tri posledné dni, začínam vidieť, že môj život s Tebou bude oveľa bohatší, keď dobrovoľne dovolím zmocniť sa ma. Táto schopnosť vidieť ako vidíš Ty a v rozsahu, v ktorom chceš, aby som teraz videl, je Tvoj dar poznania.
Kto má, Duchu Svätý, v nebi alebo na zemi poznanie, ktoré je Tvoje a len Tvoje?
Prečo trávim toľko času hľadaním obyčajných informácii u iných, keď Ty si ochotný a horlivo sa usiluješ dať mi tento dar, ktorý potrebujem? Kiež by som si našiel čas naučiť sa, ako Ťa počúvať!
Prečo kladiem taký dôraz na peniaze, sex, moc, intelektualizmus – veci, ktoré nemajú ani len zlomok moci, ktorú máš Ty? Prečo trávim toľko času zhŕňaním peňazí, keď mi Ježiš prisľúbil, že Otec sa postará? Aké dobro to človeku prinesie, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?
Prečo trávim tak málo času počúvaním Teba? Je to nedostatok mojej viery? Pomôž mi to pochopiť. Ukáž mi cestu. Veď ma, láskavé Svetlo.
Koniec štvrtého dňa

 


 

 

5. DEŇ

STVORITEĽ, VYKUPITEĽ, POSVÄTITEĽPočul-a si už niekedy o niekom, kto stvoril, alebo tvrdil, že stvoril dušu, ako urobil tvoj nebeský Otec pre teba a milióny bytostí a miliónkrát po sebe?
Počul-a si už niekedy o nejakom stvorení, ktoré zaplatilo cenu za dušu v hriechu a získalo pre ňu spásu, ako urobil Ježiš pre teba a milióny iných?
Ja som Duch Svätý, tretia osoba Svätej Trojice. Tak, ako nik iný, iba Otec má moc stvoriť dušu z ničoho, a tak ako nik iný, iba Syn má moc zaplatiť veľkú cenu za spásu; tak nik iný, iba Duch Svätý, má moc posväcovať ťa.
Dieťa moje, nik iný nemôže vysvetliť, naučiť alebo dať ti môj dar poznania, rozumu/chápania, rady, múdrosti, sily/odvahy, nábožnosti a bázne Božej.
Ja sám ťa môžem posväcovať a urobiť ťa hodným vstúpiť do neba. Keď prijmeš tieto dary, odmením ťa pokojom, šťastím a radosťou v tomto živote, i v budúcom.
Daj mi šancu, maj vieru vo mňa, klaď mi svoje otázky. Mnohé z nich som vložil do tvojej mysle ako spôsob môjho vedenia. Zamýšľaj sa neustále nad nimi, až kým ti nedám odpoveď. Dokáž mi svoju vieru. Nevzdávaj sa, žiadaj si môj dar sily/odvahy – ale nikdy sa nevzdávaj. Ešte neprišiel tvoj čas poznať odpovede na niektoré z otázok. Chcem, aby si dokázal svoju vieru vo mňa.
Chceš vedieť, ako ma spoznať, keď sa ti prihováram? Ja som jediný, kto môže odpovedať na túto otázku. Nikdy neprestaň počúvať moje odpovede.
Koniec piateho dňa

  

 

 

6. DEŇ

PRÍĎ


Ak si nájdeš čas, aby si sa naučil-a, ako ma počúvať, dám ti svoj dar nábožnosti. Tento dar spôsobí, že budeš byť blízko mňa. Ak ho budeš používať, privedie ťa do extázy v mojej blízkosti. Tento dar ti všetko uľahčí a nebude pritom zasahovať do tvojej slobodnej vôle.
Dám ti úžasne veľa. Ceň si ma a buď mi vďačný.


JA SOM POKOJ

Keď sa naučíš, ako odstrániť všetko vyrušovanie a vo svojom srdci budeš myslieť len na mňa, zažiješ Pokoj. Ja, tvoj Boh, Svätý Duch, som uprostred tohto pokoja, ktorý zakúsiš. Čím viac sústredíš na mňa svoju pozornosť, tým väčší a hlbší bude pokoj.
Tento pokoj ma obklopuje. Ja som Pokoj a ty rozoznáš moju prítomnosť v tomto pokoji.
Neurob chybu, ktorú robia mnohí iní.
Uvoľnenie tela nie je pokoj.
Pokoj, môj Pokoj, ktorý môžem dať len ja, je pokoj duše.
Uvoľnenie možno získať mnohými spôsobmi vrátane drog, sexu, peňazí. Tie sú z tela a v nadmernej miere škodia duši.
Tvoja vďačnosť voči mne zväčší moje dary tebe podobne, ako keď ty dávaš tým, ktorí ťa oceňujú.
Koniec šiesteho dňa

  


 

7. DEŇ

MIMO PORIADKU?


Tvoja duša bola stvorená, aby ju ku mne priťahovalo podobne, ako železo k magnetu. Dieťa moje, ak si nenájdeš čas naučiť sa počúvať ma, budeš zmätené ako mnohí iní.
Zmätení sa snažia uspokojiť svoju „magnetickú“ príťažlivosť ku mne náhradou v podobe drog, ktoré potešujú ich telá a na krátky čas ich uvoľnia. Niektorí vyjadrujú svoj zmätok inými potešeniami tela, ale toto nie je pokoj, ktorý poskytujem ja.
Zmätený človek nedokáže rozlíšiť medzi uvoľnením tela a odmenou v podobe môjho pokoja v jeho duši.
Pomýlení ma odmietli počúvať. Všetky ľudské stvorenia dostali toto právo, právo odmietnuť počúvať. Všetci boli stvorení so slobodnou vôľou. Slobodná vôľa znamená rozhodnúť sa pre svojho Stvoriteľa alebo Ho odmietnuť.
Ak sa naučíš počúvať ma, odbremením ťa od mnohých úzkostí a obáv. Tvoje pochybnosti a sklamania sa vyriešia. Budeš mať Pokoj.
Tvoja vôľa je slobodná. Rozhodni sa urobiť z nej moju vôľu.
Koniec siedmeho dňa

 

 

 

8. DEŇ

LÁSKA - STRACH


Nik, Duchu Svätý, dokonca ani Ty, nemôže hovoriť o možnej situácii v mojom živote tu na zemi, ktorú by mohlo vyriešiť niečo väčšie než je Tvojich sedem darov.
Moja láska k Tebe, Duchu Svätý, rastie, keď sa učím načúvať Tvojmu poznaniu, chápaniu a rade. Moja láska rastie, keď zakusujem silu a nábožnosť, ktorú mi dávaš.
Rozhojni vo mne, Duchu Svätý, svoj dar bázne pred Bohom natoľko, aby som Ťa miloval tak, že Ťa nebudem chcieť uraziť zo strachu, že Ťa stratím.
Ďakujem Ti, Duchu Svätý, za Tvoju nekonečnú lásku.
Viem o Tvojej veľkej láske ku mne vďaka jednoduchej skutočnosti, že Ty, Otec a Syn, ste ma stvorili a dali mi život. Tak, ako ja milujem to, čo som dosiahol, Ty tiež miluješ, čo si dosiahol. Tak je to dobré.
Koniec ôsmeho dňa

 9. DEŇ

ZDRAVÝ ROZUM

Ďalší duchovný dar, ktorý nám poskytuješ, ak počúvame, Duchu Svätý, je najväčší z Tvojich darov. Je to dar múdrosti. Tento dar múdrosti je najväčším komplimentom, aký môže človek dostať.
Tvoj dar múdrosti nás obohacuje schopnosťou používať všetkých šesť ďalších duchovných darov v ich presnej a vhodnej miere.
Pekár je múdry, keď nepoužije príliš veľa z jednej zložky vo svojom chlebe. Schopnosť používať každý z Tvojich duchovných darov – poznania, rozumu, rady, sily/odvahy, nábožnosti a bázne Božej v presnom a správnom množstve, je dar darov. Je to dar múdrosti.


 

KONIEC ZAČIATKU

Toto je deviaty deň, Duchu Svätý. Môj zamýšľaný deviatnik sa skončil. Musím uznať, že si mi dal silu vytrvať. Silu, ktorá ho urobila ľahkým. Dal si mi vytrvalosť uspieť tak, ako to Ty chceš vo všetkom, čo mi vnukáš robiť. Kiežby som si nachádzal čas načúvať Tvojmu daru sily/odvahy.
Nájdem si čas na rozpamätanie sa na rané detstvo a každého roka až do súčasnosti, podľa svojich najlepších možností s Tvojou pomocou a poznaním, Duchu Svätý. Budem sa hlbšie zaoberať najmä poslednými mesiacmi. Dávaš mi pochopiť, ako si bol každý deň prítomný v mojom živote, hoci som si toho nebol vedomý. Spomeniem si, ako si mi dal milosť svojich siedmich darov a ako som ich odvrhol od seba tým, že som ich zanedbával. Ako som Tvoje dary pri mnohých príležitostiach používal, ale vďaka svojej pýche som mal dojem, že som všetko urobil sám.
Ale prečo sa to musí končiť? Prečo by sa to malo skončiť?
Ak som nezakúsil Tvoju prítomnosť vo svojom srdci, začnem znovu ďalších deväť dní – samozrejme, ak mi k tomu dáš svoju silu.
Ak som zažil Tvoju prítomnosť vo svojom srdci, žiarlivo si ju budem uchovávať. O päť ju prežívať. Denne budem praktizovať počúvanie Teba. Bude to nekonečný deviatnik. – Dúfam, že sa naučím zakusovať Tvoju prítomnosť v každej vedomej chvíli.
Koniec deviateho dňa

 

 

Modlitba sv. Augustína

Veni, Sancte Spiritus