Jdi na obsah Jdi na menu

Pre teba

 

 

 

 

                        

 Pozdravenie Panny Márie slovami nášho sv. otca Františka:


    Zdravas, svätá Pani, presvätá Kráľovná,
Svätá Božia Rodička, Mária;
ty si Panna, ktorá sa stala Cirkvou,
vyvolená najsvätejším Otcom z nebies;
teba posvätil svojím najsvätejším milovaným
Synom a Duchom Utešiteľom, v tebe
bola a je celá plnosť milosti a všetko dobro.

Zdravas jeho dom;
Zdravas jeho stánok;
Zdravas jeho príbytok;
Zdravas jeho odev;
Zdravas jeho služobnica;
Zdravas jeho Matka;

Buďte pozdravené, vy všetky sväté čnosti, ktoré
milosťou a osvietením Ducha Svätého
vlievané do sŕdc veriacich, aby ste ich z neveriacich
urobili veriacimi Bohu.